Vysúšadlá, indikátory

 

Vysúšadlo (alebo vysušovadlo, pohlcovač vlhkosti, absorbent, absorber) chráni citlivý tovar pred vlhkosťou (koróziou, zničením). Tento spôsob ochranného balenia sa aplikuje pre kompletné zariadenia, obrábacie stroje, optické a elektronické prístroje, farmaceutické výrobky, v oblasti potravinárskeho priemyslu, v armáde, v chemickom priemysle a pod. Účinná ochrana sa docieli, keď je výrobok zabalený do obalov, ktoré neprepúšťajú vodnú paru.
Preto sú vhodné najmä bariérové materiály na báze hliníkovej fólie s priepustnosťou vodnej pary menšou ako 0,005 g/m2/deň.
 
Ponúkame:
ekologické vysušovadlá Tropack na báze aktívneho ílu. Je to nemecký výrobok, ktorý splňa najprísnejšie ekologické kritériá. Plnené sú v papierových alebo Tyvekových sáčkoch. Výrobné hmotosti sú: 1g (1/36 DIN); 6g (1/6 DIN);.......až do 1180g (32 DIN)
- vysúšadlá silikagel

 
 
Indikátory
- vlhkosti: umiestňujeme ich do vnútra obalu k zabalenému výrobku. V každom okamihu máme prehľad o vlhkosti vo vnútri obalu. Ak je vlhkosť vysoká, pohlcovacia kapacita vysušovadiel nedostačujúca, alebo je poškodený obal, indikátor nás o tom informuje.
- nárazu a preklopenia