Vedenie spoločnosti

VEDENIE SPOLOČNOSTI

 

Generálny riaditeľ Ing. Peter BÍLEK, PhD. +421 55 673 47 86 pbilek@sk.uss.com
Riaditeľ pre balenie a služby Karol KOHÚT   kkohut@sk.uss.com
Riaditeľ pre financie, správu majetku a logistiku Ing. Tomáš ŽATKOVIČ   tzatkovic@sk.uss.com

Riaditeľ pre nákup, údržbu a technológie

Ing. Filip ORATOR   forator@sk.uss.com