Ochrana osob. údajov

Spoločnosť (Prevádzkovateľ) U. S. Steel Obalservis s.r.o., VA U. S. Steel, 044 54 Košice sa zaväzuje nasledovať ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon") a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "nariadenie") General Data Protection Relevation (GDPR), ktoré nadobúda platnosť dňom 25. 5. 2018

 

Účel spracovania osobných údajov:

  • plnenie pracovnoprávnych vzťahov
  • plnenie predzmluvných vzťahov
  • plnenie obchodných vzťahov

 

Sprostredkovatelia:

  • U. S. Steel Košice, s.r.o

       VA U. S. Steel

       044 54 Košice

       Cezhraničný prenos: áno

  • Westton spol s.r.o.

        Brezová 8
        040 01 Košice

        Cezhraničný prenos: nie

  • U. S. Steel Košice - SBS, s.r.o.

        VA U.S.Steel
        044 54 Košice

        Cezhraničný prenos: nie

 

Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle GDPR:

DataProtectionObalServis@sk.uss.com

 

Oznámenia o spracúvaní osobných údajov podľa dotknutých osôb: