Kariéra

V prípade záujmu o zamestnanie môžete reagovať na zverejnené pozície resp. zaevidovať svoju žiadosť o zamestnanie do databázy uchádzačov kliknutím na internetovú stránku: www.usske.sk/sk/spolupraca/kariera/pracovne-prilezitosti  a postupovať podľa uvedených pokynov.