Úvod

Spoločnosť U. S. Steel Obalservis s.r.o.  poskytuje služby v oblasti balenia hotových výrobkov určených na prepravu po cestách a železnici, ale aj zámorskú, lodnú či leteckú, zaoberá sa výrobou drevených prepravných obalov (palety, debny) v súlade s prepravnými predpismi (atest o kvalite, fyto certifikát, sterilizácia dreva podľa normy ISPM č. 15) a predajom obalových materiálov ktoré ochránia tovar pred vplyvmi počasia (korózia, ...) a poskytuje servis páskovacej techniky .

 
Prioritou poskytovaných služieb je trvalé znižovanie nákladov na balenie dosiahnuté optimalizáciou procesov a použitím vhodných technologických zariadení a baliacich materiálov.
 
Spoločnosť vznikla ako špecializovaná firma na balenie plechov vtedajšej spoločnosti VSŽ a.s. (od roku 2000 U. S. Steel Košice s.r.o.) a 1. júla 1992 začala svoju činnosť so 45 zamestnancami na divíznom závode Studená valcovňa VSŽ a.s. Postupne sa činnosť rozšírila aj na ďalšie divízne závody.
 
V roku 2004 sa stala 100 % - nou dcérskou spoločnosťou spoločnosti U. S. Steel Košice s.r.o.
 
Od roku 1999 certifikovaný systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva (2006) a systém manažérstva BOZP (2007).
 
 

V roku 2014 spoločnosť získala certifikát Zodpovedná spoločnosť a osvedčenie Bezpečný podnik vydané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Od roku 2017 je členom Republikovej únie zamestnávateľov.

 

Od 1.10.2018 spoločnosť OBAL-SERVIS a.s. Košice zmenila obchodné meno na U. S. Steel Obalservis s.r.o.